Wat is veganisme?

Volgens de Nederlandse Vereniging voor Veganisme is de definitie van veganisme: “Veganisme is een levensstijl waarbij – voor zover mogelijk en praktisch haalbaar – wordt afgezien van alle vormen van exploitatie van, en wreedheid naar, dieren voor eten, kleding of andere doeleinden.” Redenen om veganist te worden kunnen zijn omdat het beter is voor de […]